Innowacyjny system do zarządzania wynagrodzeniami

Zatrudnij - Zmotywuj - Zaangażuj


Krok I: Zatrudnij

Moduł I: Architektura Stanowisk

Przyjazna aplikacja dla menedżerów kierujących zespołami. Porządkuje strukturę i procesy - buduje schemat organizacyjny oraz mapę stanowisk.

Pozwala na szybkie wprowadzenie podstawowych danych pracownika i monitoring jego rozwoju w przedsiębiorstwie.

Oparta na innowacyjnym modelu ról organizacyjnych. Stanowisko rozumiane jest jako poziom dojrzałości w roli.

Pracownik dołącza do organizacji i wchodzi w rolę. Ma motywację do rozwoju i doskonalenia swoich kompetencji.

Krok II: Zmotywuj

Moduł II: Zarządzanie Wynikami

Prosty i skuteczny system motywacyjny oparty na modelu zarzadzania przez cele.

Aplikacja prowadzi menedżera przez proces stawiania i rozliczania celów w przedsiębiorstwie.

Informuje pracownika o jego zadaniach i monitoruje postęp prac.

Finalnie prezentuje wyniki i premie za sukces.

Krok III: Zaangażuj

Moduł III: Zarządzanie Wynagrodzeniami

Przejrzysty i motywacyjny system wynagrodzeń. Rozwiązanie pozwala przygotować atrakcyjny i konkurencyjny pakiet świadczeń dla pracownika.

Dostarcza informacji o poziomach wynagrodzeń na rynku i pozwala na budowę własnej polityki płacowej przez organizację.

Pozwala na kontrolę budżetu i alokację środków tam gdzie zwrot z inwestycji jest najwyższy.

Wynagradza za wyniki, motywuje do rozwoju, zatrzymuje i angażuje pracowników.

Oferta cenowa

Plan

Start

Zarządzanie Wynagrodzeniami

Firma

Plan

Podstawowy

Zarządzanie Wynagrodzeniami

Firma

Plan

Zaawansowany

Zarządzanie Wynagrodzeniami

Firma - Rynek

Plan

Premium

Zarządzanie Wynagrodzeniami

i Wynikami Pracy


Liczba ról organizacyjnych

do 5

Nieograniczona

Nieograniczona

Nieograniczona


Dashboard

Struktura organizacyjna

Mapa procesów

Katalog wiedzy, umiejętności i kompetencji

Mapa stanowisk

Schemat wynagradzania

Analiza spójności

Raporty i analizy

Analiza konkurencyjności

System premiowy

200 PLN*

miesiąc / firma

800 PLN*

miesiąc / firma

1400 PLN*

miesiąc / firma

1800 PLN*

miesiąc / firma

*Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%